Viscol Lubricants

Hidrolik Sistem Yağları

Hidrolik Sistem Yağları

Hydrolube

Endüstriyel hidrolik güç iletim sistemlerinin bütün uygulamaları için üstün katkı paketleriyle, geçerli tüm performans seviyelerine cevap verecek șekilde imal edilmiș yüksek performanslı HLP sınıfı hidrolik yağlarıdır.

Hydrolube C

İnce grup yağlar daha çok yüksek devirli tezgah ve hidro-pnömatik devre yağlayıcısı olarak görev yaparlar. Kalın grup ise muhtelif dișli kutularında kullanılırlar. Bronz ve bakır yataklarda çinko ihtiva etmediği için așınma yapmaz.

Hydrolube T

Bu grup hidrolik yağlar mevcut standart katkı maddelerine ek olarak içerdikleri indeks arttırıcı katıklar sayesinde çok geniș sıcaklık aralıklarında, viskozitelerini fazla değiștirmeden, mükemmel bir șekilde servis verirler. Ağır preslerin, ağır inșaat makinalarının vazgeçilmez yağlarıdır.

Hydrolube ZF

Așınma ve oksidasyona karșı direnci son derece yüksek, çinko ihtiva etmeyen bakır, bronz ve gümüș malzeme ile uyumlu, yüksek viskozite indeksli, birinci kalite bir hidrolik yağ grubudur.

Hydrolube ZF-T

İçerdiği viskozite indeks arttırıcılara ilaveten çinkosuz katıklar ile formüle edilmiştir. Hem yüksek viskozite indeksli hem de çinko içermeyen hirdolik yağlarıdır.

Hydrolube DO

Deterjan özellikli, sistemdeki birikinti ve kirleri temizleme özelliği olan, ortamdaki rutubeti de bünyesine emniyetle alabilen, yüksek așınma önleme ve yük tașıma özelliğine sahip bir özel hidrolik yağlarıdır.

Hydrolube Sub-Z

Çok düșük sıcaklıklarda çalıșan özellikle madencilik ve ormancılık sektörlerinde ihtiyaç duyulan çinko içermeyen hidrolik yağlarıdır.

Hydrosynth PAO

Tamamen sentetik, PAO bazlı, uzun ömürlü çok üstün performanslı hidrolik sistem yağlarıdır. Sentetik yapıları gereği değișen sıcaklık aralıklarında viskozitelerini kaybetmeden çalıșırlar, ayrıca çok düșük sıcaklıklarda dahi olağan üstü performans gösterirler.

Oleogreen

Tabi esterlerden olușan doğada tamamen çözünebilen, çevre ile dost bir hidrolik yağları olup oksidasyon direnci özel katkılarla geliștirilmiștir.

Viscofluid AG

Su-glikol bazlı ateșe dayanıklı HFC sınıfı hidrolik yağıdır. Üstün oksidasyon stabilitesinin yanında uzun kullanım süresi sağlar. Aşırı yüksek sıcaklıklarda, aleve açık ve yüksek basınçlı hidrolik sistem uygulamalarında maksimum güvenlik için geliştirilmiştir. Mavi renkte olup, içerdiği Polialkilen Glikol sayesinde mükemmel yağlama özelliğine sahiptir.

Idroflux S

Sentetik poliol ester bazlı HFDU sınıfı ateșe dayanıklı hidrolik yağlarıdır. Sülfür, klor, fosfor gibi sakıncalı elementler ithiva etmez, dekompoze olduğunda çevreye zarar vermez.