Viscol Lubricants

Metal İşleme Sıvıları

Metal İşleme Sıvıları

Saf Kesme Yağları

Viscut

Açık renkli yağlar olup öncelikle pirinç gibi demir dıșı metallerin ișlenmesi için formüle edilmiștir. Aynı zamanda düșük karbonlu çelik ve döküm malzemelerin ișlenmesinde de kullanılabilir.

Viscut ARX

Koyu renkli, ekonomik, yüksek kayıplı sistemlerde genel metal işleme yağı olarak kullanılır.

Viscut E

Özellikle bir sarı metal ișleme yağıdır. Saf olarak kullanılır. İșlenen parçalar üzerinde yağ kalmaması istenirse su ile yıkanabilme özelliğine sahiptir.

Viscut M

Çok amaçlı, tezgahta hem kesme yağı olarak, hem kızak yağı olarak, hem de hidrolik yağı olarak kullanılabilir. Demir dıșı metallerin tümü, ayrıca orta sertlikteki çeliklerin ișlenmesinde kullanılır.

Viscut B

Karbon ve alașımlı çeliklerin diș açma ișlemlerinde ve parçaların tezgahlarda tekrarlanan ișlemlerinde kullanılır.

Viscut C

Yüksek miktardaki EP katkıları sayesinde sert çeliklerin her türlü ișlemlerinde aynı zamanda paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı alașımların ișlenmesinde bașarı ile kullanılır.

Viscut DX

Yüksek alașımlı çeliklerin, paslanmaz çeliklerin ve bazı demir dıșı alașımların ișlenmesinde özellikle broșlama, derin delik delme ve kılavuz çekme, dișlerin tırașlanması ve ișlenmesinde kullanılan yağlardır.

Viscut MA

Özellikle honlama için amaçlanmıș olan düșük viskoziteli bu yağlar aynı zamanda demir dıșı metallerin delme ve tornalama ișlemlerinde de kullanılır. Orta sertlikteki çeliklerin ișlenmesi için uygundur. Duman yapmaması için özel duman önleyici (anti-mist) katıklar içerir.

Viscut H

En zor ișlemler de dahil olmak üzere her türlü çeliğin metal kaldırma ișleminde kullanılabilir. Yüksek hızda kılavuz salma, yüksek hızda frezeleme ișlemleri için uygundur.

Vistap

Diș çekme yağlarıdır. Sıvı veya pasta șeklinde, aktif EP konsantresi olup manuel diș çekmeden otomatik yüksek hız diș çekmeye kadar geniș bir uygulaması vardır.

Viscut ESN

Așırı yağlama ihtiyacı duyulan yerlerde yüksek parlama noktasına sahip sentetik ester bazlı çok iyi performanslı kesme yağlarıdır.

Viscut AL

Alüminyum ve magnezyum alașımlarının yüksek hızlarda ișlenmeleri esnasında kesme yağı olarak kullanılır.

Viscut W-AL

Viscut AL gibi olup, ileri derecede rafine yağlar ile formüle edilmiș renksiz ve leke bırakmayan kesme yağlarıdır.

Viscut LZ

Lazer kesimlerde kullanılmak üzere formüle edilmiș, su ile yıkanabilen șeffaf kesme yağlarıdır.

Biocut LH

Biyolojik olaran çevrede çözülebilen ve çevreye zarar vermeyen kesme yağlarıdır. Orman ve baraj endüstrisinde kullanılır.

Coppercut 5

İçerdiği bakır inhibitörleri sayesinde bakırda leke bırakmayan ve özel EP katkılarıyle güçlendirilmiş ince viskoziteli kesme yağıdır.

Elektroerozyon Sıvıları

EDM 200

Elektroerozyon işlemlerinde dielektrik sıvısı olarak kullanılan, kokusuz, berrak, düşük aromatik içerikli ve ellerde tahriş yapmayan çok ince bir sıvıdır.

EDM SE

Konvansiyonel elektroerozyon sıvılarına göre daha yüksek alevlenme noktasına sahip olan sentetik ester esaslı bir dielektrik sıvısıdır.

Su ile Karışabilen Metal İşleme Sıvıları

Synsol

Su ile son derece stabil süt emülsiyon meydana getiren delme, tornalama ve testere ile soğuk kesme ișlemlerinde kullanılan, pasa ve bakteri olușumuna karșı kuvvetlendirilmiș bir bor yağıdır.

Synsol AL/CU

Süt görünümü veren makro emülsiyon bor yağıdır. Son derece stabil olup alüminyum ve bakırın ișlenmesinde korozyon ve leke önleyici özel katkı maddeleri ihtiva eder.

Primol

Yarı sentetik çok amaçlı demir dışı metallerin CNC tezgahlarında işlenmesinde kullanılan bir soğutma sıvısıdır.

Primol H

Koyu renkli, daha çok sirkülasyonlu sistemlerde kullanılmak üzere formüle edilmiş, son derece stabil ve emülsiyonun bozulmasına karşı biyositlerle takviye edilmiş bir üründür.

Primol BF

Boron-free teknolojisiyle üretilmiş, sentetik korozyon önleyici paketi ihtiva eden, Avrupa Birliği ve REACH normlarında üretilmiş üstün performanslı suda çözünebilen bir metal işleme sıvısıdır. Borik asit kesinlikle içermez.

Syncut 2100

Çelik döküm, alüminyum, bakır ve alașımlarının tüm ișlemlerinde kullanılan, stabil ve opak emülsiyon olușturan, pas önleyici, biyostatik, yarı sentetik bir soğutma sıvısıdır.

Syncut 162

Çok amaçlı, yarı sentetik, opak emülsiyon veren, uzun ömürlü, çelik, alașımlı çelik, demir dıșı metallerin CNC tezgahlarında ișlenmesinde kullanılan bir soğutma sıvısıdır. İçerdiği EP katıkları sayesinde yük dayanımı fazladır.

Syncut K2

Genel kullanım amaçlı, çok kuvvetli biyosit ve fungusitlerle takviye edilmiş, yarı sentetik, şeffaf yeşil renkte bir kesme ve soğutma sıvısıdır. Deterjan katıkları sayesinde tezgahı temizler, üstün yağlama özelliği dolayısı ile kesici takımların ömrünü artırır.

Syncut ESN

Mineral yağ kısmı yerine içerdiği esterler sayesinde mükemmel kaydırıcılık özelliği olan ve çevrede büyük bir kısmı kendiliğinden çözülebilen bir metal işleme sıvısıdır.

Syncut SD

Çok kuvvetli bir pas önleyici paketle takviye edilmiş, sentetik kaydırıcılarla kuvvetlendirilmiş biyostatik uzun ömürlü ve suda çözünebilen bir üründür. Klor, DEA, Nitrit, Hexahidrotriazin ve Formaldehit içermez. Sfero döküm için idealdir.

LG 7050

Çok çeşitli sertlikteki sular ile uyumlu olarak geliştirilmiş, yarı saydam emülsiyon veren, köpürmeye karşı yüksek dirençli bir soğutma ve kesme sıvısıdır.

LG 7016

Yarı sentetik, opak emülsiyon veren, % 40’ın üzerinde madeni yağ ihtiva eden, her türlü metal ișleme prosesinde kullanılabilecek üniversal bir kesme yağıdır. Biyolojik kararlılığa sahip katık teknolojisi sayesinde çok uzun süre servis verir. Sülfürize ester EP katıklarıyla kuvvetlendirmiş EP versiyonu, ilave kaydırıcı olarak sentetik esterler içeren SE versiyonu ve zorlu işlemler için özel olan HD versiyonu mevcuttur.

LG 500

Çok amaçlı, mineral yağ muhtevası yüksek, süt emülsiyon yapan yarı sentetik soğutma sıvısı olup, içerdiği sentetik esterler ve EP katkıları sayesinde yağlama özellikleri mükemmeldir. Alüminyum ve çelik alașımlarının tüm CNC ișlemleri için geliștirilmiștir.

LG 1000 EP

Su ile karıştığında süt emülsiyon yapan, çok yüksek oranda aşırı basınç katıklarıyla güçlendirilmiş bir metal işleme ve derin çekme yağıdır. En zorlu işlemler için olan HD versiyonu da mevcuttur.

Taşlama Sıvıları

GR 1500

Pas önleyici inorganik karıșımların su ile olușturduğu tamamen șeffaf, özellikle tașlamada kullanılan, çok düșük su ile karıșım oranlarında bile pas yapmayan, sentetik bir sıvıdır.

NF 1500

Çelik ve döküm metallerin tașlanmasında, ayrıca talaș kaldırma ișlemlerinde su ile karıștırılarak kullanılan tamamen saydam, sentetik, uzun süre dayanıklı, biyostatik bir tașlama sıvısıdır.

LG 9000

Düşük konsantrasyonlarda dahi mükemmel korozyon önleme yeteneğine ve biyolojik kararlılığa sahip tam sentetik taşlama sıvısıdır. Geniş bir malzeme yelpazesinin özellikle hatasız yüzey ve silindirik taşlama işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca merkezi soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş köpürme yapmayan bir üründür.

Suda Çözünebilen Muhtelif Sıvılar

Promet MK

Metallerin ișlenmesinde, özellikle boru imalatında kullanılan, uzun ömürlü bir emülsiyon veren, EP katkılı, antikorozif özellikleri kuvvetli bir soğutma yağıdır.

Oleosol

Madeni yağ oranı çok yüksek, su ile karıștığı zaman son derece dayanıklı emülsiyon veren, bakteri olușumuna mukavim, pas koruma özelliği çok yüksek bir soğutma yağı olup bazı tatbikatlarda kalıp ayırıcı yağ olarakta kullanılabilir.

Viscool 190

Tüm metal ișlemlerinde, hidrolik sistemlerde, boru imalatlarında ve sirkülasyonlu sulu sistemlerde antikorozif sıvı olarak kullanılan tam sentetik, yüksek yağlama etkili, biyostatik bir soğutma sıvısıdır.

Synthol 3M

Pas koruma özelliği çok üstün, bakterilere son derece dayanıklı, saydam genel bir taşlama sıvısıdır.

Synthol EP 500

Yüksek basınç katkı maddeleriyle takviye edilmiş özel bir taşlama sıvısıdır. Ayrıca derin çekme ve presleme işlemlerinde kullanılabilir.

SP 30

Korozyon önleme özelliğine sahip su bazlı antikorozif bir test sıvısıdır. Su ile her oranda karışabilir.

Yardımcı Kimyasallar

Visbac

Metal işleme emülsiyonlarının dezenfekte edilmesinde kullanılan, bakteri oluşumunu, çoğalmasını, mantar ve maya gibi istenmeyen oluşumları engelleyen bir bakterisit paketidir.

pH Mod

Mikroorganizmalar ve dıș etkenler nedeniyle pH’ı kritik seviyelere gelmiș soğutma sıvılarının pH değerlerini yükseltmekte kullanılır.

Defoamer

Soğutma sıvılarının köpürmesini engelleyen özel bir köpük önleyici katkı maddesidir.

Tool Cleaner

Soğutma sıvılarının kullanıldığı tezgahların ve sirkülasyon sistemlerinin kirlenmiș emülsiyonlarına temiz yağ konulmadan önce karıștırılan ve bu șekilde sistemi bakterilerden temizleyip yeni metal işleme sıvısına hazırlayan bir temizleyici pakettir.