Viscol Lubricants

Isı Transfer ve Isıl İşlem Yağları

Isı Transfer ve Isıl İşlem Yağları

Thermoil

Kaynama aralığı özenle seçilmiș, 320 °C ’ye kadar çalıșma sıcaklığı olan, kapalı ısı transfer sistemlerinde kullanılması amaçlanmıș ısı transfer yağıdır.

Themplus

Yüksek sıcaklık tatbikatları için sirkülasyon devrelerinde kullanılan sentetik bazlı ısı ve oksidasyona dayanımlı bir ısı transfer yağıdır.

Sformalchi

Civata karartma yağı tabir edilen pas önleme özellikleri çok yüksek olan, su ile karıștığında stabil süt emülsiyon veren özel bir ısıl ișlem yağıdır.

Temperex F

Küçük yapıdaki parçaların hızlı bir șekilde sertleștirilmesinde “accelerated quenching” kullanılan, ısı transferini hızlandıran katkı maddeleriyle takviye edilmiș özel yağlardır.

Temperex FE

Temperex F ‘e ek olarak ihtiva ettiği emülgatörler sayesinde su ile yıkanabilen versiyonudur.

Temperex H

Karbon çeliklerine veya alașımlı çeliklere uygulanan “marquenching” ișlemi için geliștirilmiș, özel katkı paketi ihtiva eden, yüksek sıcaklıklara dayanımlı yağlardır.

Safequench 200

Tav çeliklerine daldırarak su verme ișlemlerinin yanı sıra indiksiyon ve alevle sertleștirme makinalarındaki dușta kullanılmak içinde uygun olan sulu su verme çözeltisidir. Alüminyum alașımlarının çözündürme tavlamasından sonraki su verme ișleminin asgarî çarpılma ile yapılabilmesini sağlan ısıl işlem polimeridir.