Viscol Lubricants

Gresler ve Pastalar

Gresler ve Pastalar

K3 Grease

Kalsiyum bazlı kırmızı kap gresidir. Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama sağlar.

CD Grease

Kalsiyum bazlı sarı kauçuklu grestir. Hafif ve orta yükler altındaki rulmanlar için uygundur. Suya dayanıklıdır.

Graphited

Kalsiyum bazlı, siyah renkte, grafit ihtiva eden bir grestir. Kuru yağlamanın gerekli olduğu yerlerde çok amaçlı gres olarak kullanılır.

AL Grease 1

Alüminyum sabunundan oluşan çok amaçlı kullanıma uygun NLGI: 1 penetrasyonlu şasi grestir. Suya karşı mukavemet istenen ve düşük sıcaklık özelliklerinin arandığı uygulamalarda kullanılır.

Rolsfer

Lityum bazlı pas önleyici katıklar ihtiva eden sarı renkli greslerdir. Düz ve rulmanlı yataklar ile her çeşit kayma yüzeyi ve greslenecek noktalarda kullanılır. EP versiyonu aşırı basınç katığı ile desteklenmiş olup ağır şok yükün mevcut olduğu uygulamalarda tercih edilir. NGLI: 000 ile NGLI: 3 penetrasyon aralığında mevcuttur.

LBT

Titanyum dioksit ilave edilmiş beyaz renkli ve çok amaçlı lityum bazlı greslerdir.

Molysfer

MoS2 içerikli lityum bazlı siyah renkli özel greslerdir. İçerdiği molibden disülfür sayesinde sürtüme ve aşınmayı minimize eder. Rulman yatakları ve zincirler için çok uygundur. Aşırı basınca maruz kalan noktalar için EP versiyonu mevcuttur.

Lithium HDP

Lityum kompleks sabunlu çok amaçlı yüksek damlama noktasına sahip gresleridir. Suyun ve sıcaklığın etkin olduğu endüstri ve otomotiv uygulamalarında kullanılır. Uzun ömürlü olmaları nedeniyle yağlama periyodunu uzatır ve gres tüketimini azaltır. Daha ağır uygulamalar için EP versiyonu önerilir.

Lithium HDP/L 25

Lityum kompleks sabunlu MoS2 içerikli yüsek sıcaklık gresleridir. Suyla yıkanmaya ve sıcaklığa dayanımı artırılmıştır. Demir-çelik endüstrisindeki düşük devirli hadde yataklarında ve döküm hatlarında kullanılabilir. Ayrıca darbeli yüklere karşı mukavemeti geliştirilmiş EP versiyonu vardır.

Gren AW Special

Demir-çelik endüstrisinde hadde yatakları ve preslerin kovan yataklarında kullanılan lityum ve kalsiyum kompleks sülfonat sabunlarının karışımlarından yapılmış özel greslerdir.

G SIL 81

Demir-çelik endüstrisinde yüksek sıcaklıkta sürekli döküm için soğutma tavalarında ve fırınlarında, kağıt sanayinde kuruma bölgesindeki yataklarda kullanılmak üzere geliștirilmiștir. Düșük devir ve ağır yük altındaki her türlü yüksek sıcaklığa maruz yataklarda kullanılan inorganik kalınlaştırıcılı damlama noktası olmayan greslerdir.

Molysint

G SIL 81 gibi bentonit ile kalınlaştırılmış ve ayrıca ilave katı yağlayıcı olarak MoS2 içeren damlama noktası olmayan yüksek sıcaklık gresleridir. Kolay pompalanabilirliği sayeside merkezi yağlama sistemleri için oldukça uygundur.

Molypast V

Çok amaçlı olarak, montaj pastası ve aynı zamanda yağlayıcı ve yüksek sıcaklıklarda ayırıcı madde olarak kullanılabilir. - 25 °C ile + 450 °C arasında sürtünmeyi önemli ölçüde azaltır. MoS2 muhtevası benzer ürünlere oranla çok daha yüksektir.

Calplex

Yüksek sıcaklık, ağır yük, sulu ve korozif ortamlarda düșük ve orta hızlarda kullanılabilen kalsiyum kompleks sülfonat bazlı greslerdir. Suya karșı direnci mükemmeldir. Yüksek oranda pas ve așınma mukavemeti ile hadde yataklarında, kağıt endüstrisi (ıslak ve kuru alanlar) ile çimento fabrikalarında kullanılır.

Supersint Grease LT

Lityum kompleks sabunu ve PAO baz yağlarıyla formüle edilmiş sentetik yüksek hız gresleridir. Mükemmel uzun ömürlü yağlayıcı olarak her türlü otomotiv aksamında plastiklerle uyumlu olarak kullanılır. Ayrıca takım tezgahlarındaki yüksek devirli yataklar için uygundur.

Supersint Grease HT

Supersint Grease LT ile aynı yapıda olan bu greslerin baz yağ viskozitesi daha yüksektir. Yüksek mekanik dayanım ve mükemmel oksidasyon stabilitesine sahip uzun ömürlü yağlayıcıdır.

Algrease Extra

Gıda ve farmasötik endüstrisi için uygun, beyaz yağlar ile formüle edilmiş çok maksatlı beyaz renkli greslerdir. FDA spesifikasyonunu karşılar.

Alcomp EP GR

Alüminyum kompleks sabunlu ve yüksek miktarda grafit ihtiva eden, otomatik yağlama sistemleri için uygun EP gresleridir. Özellikle demir-çelik endüstrisindeki sıcak hadde yatakları, soğutma sistemleri ve fırınlar için uygundur. Yüksek sıcaklık, sulu ortam ve yük altında mükemmel performans gösterir.

Polytemp

Poliüre ile kalınlaştırılmış sabunsuz greslerdir. Yüksek sıcaklıklar altında uzun süre iyi performans gösterir. Çok yüksek damlama noktasına sahiptir ve eridiğinde hiç bir kalıntı bırakmaz böylece sistemde tıkanmaya yok açmaz. Ayrıca tatbik edildiği aksamları oksidasyon ve korozyona karşı korur.

Siltemp

Plastik ve kauçuk sanayinde birbiri üzerinde hareket eden parçaların yağlanmasında kullanılan özel silikonlu greslerdir. İnert yapıya sahip olmasından ötürü contalar ile son derece uyumludur. Elektriği yalıtır. Ayrıca FDA spesifikasyona uygunluğundan dolayı su ve gıda endüstrisindeki vanaların yağlanmasında kullanılır.

Pasta TS

Siltemp gresine ek olarak PTFE içerir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Armatür üreticileri tarafından vana gresi olarak kullanılır.

Superfluor 2000

Plastik ve elastomerler ile tamamen uyumlu, kimyasal olarak inert, oksijen, hidrokarbon ve asitlere karşı mükemmel dirençli 250 °C ‘ye kadar kullanılabilen çok amaçlı teflonlu grestir.

Cuprum

Bakır ihtiva eden montaj pastasıdır. Mekanik dayanımları yüksek kompleks sabunların bileşimidir. Aşınma önleyici ve koruyucudur. 1100 °C ‘ye kadar çok yüksek sıcaklılarda kullanılabilmektedir. Ayrıca bünyesinde çok ince partikül şeklinde yoğun bakır barındırdığı için iletkenliğin gerekli olduğu yerlerde de kullanılabilir.

Bio White Grease

Suya dayanıklı, yapıșkan, kızaklar ve yataklarda kullanılan tamamen sentetik bir grestir. CEC testinde % 95 oranında çevrede çözünür. Çevrenin yağdan olușabilecek kirliliğe hassas olduğu su pompaları, su kanalları ve hidroelektrik güç ekipmanlarında kullanılır.

CEP 36 Extra

Yüksek oranda grafit içeren yapısına bağlı olarak dişlilerin yağlanmasında, konveyör zincir ve taşıyıcılarında, birbiri üzerinde hareket eden muhtelif elemanların, metal halatların, tersanelerde vinç ve rayların yağlanmasında kullanılabileceği gibi, sıcaklığa yüksek dayanımı nedeni ile endüstriyel fırınların ekipmanlarında ve rulman yataklarında da kullanabilir.

CEP 380

Açık dişliler için özel bir grafitli gres olup çimento fabrikalarında, şeker fabrikalarında, demir ve çelik endüstrisinde, katı atık işleme tesisleri ve seramik fırınlarda kullanılır.

CEP 30 HT

Çok yüksek ısıda kullanılabilen, grafit içerikli, hareketli kızaklar ve raylar için dizayn edilmiş bir koruyucu ve yağlayıcı pastadır.